Biuletyn Informacji Publicznej
Bursa Szkolna w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Treść strony

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 1198., Nr 153, poz. 1271, z 2004r, Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
- wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Bursy Szkolnej w Mławie, ul. Lelewela 5
- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w jednostce (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.)
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Metryka

  • opublikował: Ewa Wojtala
    data publikacji: 2021-12-03 12:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5515
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-03 12:27:16