Biuletyn Informacji Publicznej
Bursa Szkolna w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Treść strony

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że :

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej, z siedzibą w Mławie, ul. Lelewela 5, 06-500 Mława, adres e-mail: bursaszkolna@wp.pl

Rolę inspektora ochrony danych pełni Marcin Jurkiewicz, w sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się kierując korespondencję na adres e-mail: iod@powiatmlawski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Bursę Szkolną w Mławie na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie  niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych jednostki.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu – firmy świadczące usługi utrzymania naszych systemów teleinformatycznych,

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych podstawie przepisów prawa,

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa, w tym również zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji,

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W każdej chwili, Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może być równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku,

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka

  • opublikował: Ewa Wojtala
    data publikacji: 2021-12-03 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6673
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-03 12:22:50